Wat is er allemaal te doen in groep 6/7?

We gaan weer beginnen! Even voorstellen Groep 6/7 krijgt dit jaar les van juf Wendy (woensdag, donderdag en vrijdag) en van juf Esther (maandag, dinsdag en woensdag). Verder zullen juf Sylvia en juf Danielle ons helpen met het ondersteunen van de leerlingen die dit nodig hebben.

 

Wij zijn op onze werkdagen op de volgende emailadressen bereikbaar:   

De doelen waar we dagelijks aan werken, kunt u terugvinden in de blokplanningen die we met u zullen delen.   Hieronder vindt u per vak enkele onderdelen die komend schooljaar aan bod komen. 

Rekenen: splitsen van 1000 tallen, automatiseren van de tafels, tijd aflezen op een digitale klok, (eenvoudige) breuken, grote keersommen en deelsommen. 
Taal: woordenschat, woordsoorten, zinsontleding, zinsbouw, hoe schrijf je een brief, hoe kun je je mening onderbouwen. 
Spelling: werkwoordspelling, woorden met eind –d en eind-t, enkelvoud en meervoud, woordenboekvorm, woorden met v/f, leenwoorden. 
Begrijpend lezen: teksten bespreken, samenvatten, hoofd en bijzaken vinden in een tekst, de betekenis van woorden. 
Technisch lezen: woordenschat, vloeiend lezen, interpunctie, op tempo lezen. 
Zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer. Waarbij verkeer vooral voor groep 7 dit schooljaar extra belangrijk is i.v.m. het verkeersexamen. 

 
En verder zal er aandacht zijn voor: 

Plannen van huiswerk en de weektaak. 

Sociale vaardigheden met de kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey.  De individuele doelen van de kinderen.  Leesbeleving en –bevordering in en met onze schoolbibliotheek.  Engelse les van juf Neda.  Muziekles van juf Anneke.  ICT les.  Taalklas voor de NT2 leerlingen. 

Schooltijden 

Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan open vanaf 8.20 uur en de les begint om 8.30 uur. Graag zien we alle kinderen dus uiterlijk om 8.30 in de klas, zodat we op tijd kunnen starten. Alle kinderen lunchen iedere dag op school onder toezicht van de leerkracht, de kinderen nemen zelf hun lunch mee. Iedere dag is het tussendoortje water en fruit/ groente. 

Gym 

De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag. Op vrijdag begint de gymles om 8.30uur, dus uw kind gaat vanuit huis rechtstreeks naar de gymzaal. Op dinsdag is de gymles later in de ochtend. Graag passende en niet te warme gymkleding en gymschoenen in een goede tas. Deze gymtas gaat elke dinsdag en vrijdag weer mee naar huis zodat de gymkleding gewassen kan worden.  

Huiswerk 

De kinderen krijgen iedere week op vrijdag digitaal het huiswerk. Dit moet uiterlijk de donderdag erna gemaakt zijn. 

We gaan er met groep 6/7 een fijn en leerzaam schooljaar van maken!  Juf Wendy en juf Esther