Wilt u ziekmeldingen vóór schooltijd (dus vóór 08.30 uur) aan ons doorgeven, per telefoon of (schriftelijk) aan de betreffende leerkracht. Tel: 070-3273823.

Ouders van niet afgemelde leerlingen worden (uit veiligheidsoverwegingen) uiterlijk om 09.00 uur gebeld.

Ziek worden onder schooltijd
In het geval dat een leerling onder schooltijd ziek wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders en wordt u verzocht uw kind op te halen. Het is belangrijk dat wij u altijd kunnen bereiken. Daarom verdient het aanbeveling om de nummers waarop u overdag bereikbaar bent aan ons door te geven.

Wilt u tussentijdse wijzigingen altijd direct doorgeven aan de directie en de groepsleerkracht?

Bij geregeld ongeoorloofd verzuim of te laat komen, kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.