Het ontstaan van "De Margriet"
De eerste jaren.
In de beginjaren van de bouw van de Heuvelwijk gingen de "openbare" leerlingen uit de nieuwe flats naar de Prins Bernardschool (1961-1962)

Het eerste hoofd van de (nog niet gebouwde) derde openbare lagere school Dhr. L. Koerts werd benoemd per 1 augustus 1962 en zo lang geplaatst op de Pr. Bernardschool. Hij maakte toen de voorbereidingen voor het starten van de Prinses Margrietschool.

Op 7 januari 1963 startte de Prinses Margrietschool. De behuizing was een lokaal in een noodschool in het weiland achter de Burgemeester Caen van Necklaan. Dhr. Koerts begon daar met 13 leerlingen.

In de volgende jaren werd De Heuvelwijk in snel tempo volgebouwd maar aangezien de bouw van de 3 lagere scholen en 3 kleuterscholen in de wijk minder snel verliep werden er op diverse locaties noodscholen gebruikt. Toename van het leerlingen-aantal zorgde voor een tweede leerkracht mej. C. Pelamonia. Op 17 oktober 1963 mocht zij de hoofdenkamer van de Pr. Bernardschool als Pr. Margriet-klaslokaal in gebruik nemen.

Per 1 februari 1964 startte de kleuterschool in het gebouw "De Bloemenheuvel" in 1 lokaal. Het "hok" van mej. Palamonia werd verlaten en zij betrok ook 1 lokaal van de kleuterschool.

In augustus 1964 was het schoolgebouw van de Pr. Margrietschool klaar en samen met mej. Maarsse en mej. Pelamonia trok dhr. Koerts in het schoolgebouw.