Wat is er te doen in groep 4?

We gaan weer beginnen!

Even voorstellen

Groep 4 is de groep van juf Laurence en juf Senna. Juf Laurence is er op maandag en dinsdag; juf Senna is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.


Voor vragen kunt u mailen naar de leerkrachten:

Juf Laurence: l.vanlier@obs-demargriet.nl:
Juf Senna: s.delarie@obs-demargriet.nl

 

Praktische informatie

Schooltijden: Sinds dit schooljaar werken wij met een vijf gelijke dagen model. De deuren openen om 8.20 uur en de lessen beginnen om 8.30 uur. Wij verwachten iedereen op dat moment in de klas, zodat de lessen op tijd kunnen starten! Alle leerlingen blijven elke dag over op school onder begeleiding van de groepsleerkracht(en) en moeten dus een gezonde lunch meenemen. De schooldag eindigt om 14.00 uur.

Schoolfruit: Elke dag is het water- en fruitdag.

Gym:
Op dinsdag en vrijdag hebben de leerlingen gymles van juf Femke. Op deze dagen moeten de leerlingen gymkleding en gymschoenen voor binnen.

Muziek:
Op woensdag hebben de leerlingen muziekles van juf Anneke.

Taalklas:
Voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal is er de taalklas. Op woensdag is de boekenclub en op donderdag zijn de themalessen.

Schoolblocks:
Op woensdag hebben de leerlingen computerles van Schoolblocks.

Trias:
Trias verzorgt een cultureel programma wat uit 6 lessen bestaat, deze lessen worden op school gegeven.

Techniek:
Ieder jaar besteden we aandacht aan techniek. Gedurende 3 weken krijgen we techniekmateriaal te leen waar de leerlingen mee uitgedaagd worden.

Schoolreis:
Op vrijdag 23 september gaan we op schoolreis. U ontvangt hierover meer informatie via de groepsleerkrachten. Wij zijn voor deze dag op zoek naar hulpouders/-verzorgers. U kunt zich opgeven via de groepsleerkrachten.

Schoolbibliotheek:
Dit schooljaar opent onze schoolbibliotheek. Hier kunnen de leerlingen elke week boeken lenen om op school te lezen.

Hier werken we aan


Rekenen: Voor rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. Dit schooljaar werken we o.a. aan de volgende doelen: Optellen en aftrekken tot 100, automatiseren van de tafels en klokkijken met hele uren, halve uren en kwartieren.

 


Taal: Voor taal werken we met de methode PIT. Dit schooljaar we o.a. aan de volgende doelen: Het uitbreiden van de woordenschat en het herkennen en gebruiken van leestekens, enkelvoud, meervoud en samenstellingen.


Spelling: Voor spelling werken we met de methode PIT. Dit schooljaar we o.a. aan de volgende doelen: Het correct schrijven van woorden met de letterrover, de letterzetter en verkleinwoorden.

Begrijpend lezen: Voor begrijpen lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip.

Technisch lezen: Voor technisch lezen werken we met de methode Flits. Dit schooljaar werken we o.a. aan de volgende doelen: Vlot en vloeiend lezen van woorden, zinnen en teksten.

Zaakvakken: Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek werken met de methode Argus Clou. Dit schooljaar werken o.a. aan de volgende thema's:

IEP LVS (hoofd-hart-handen): Twee keer per jaar maken de leerlingen de hoofdtoetsen van IEP. Zo wordt de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht op het gebied van rekenen, taalverzorging, lezen en technisch lezen. Eén keer per jaar vullen de leerlingen de hart en harten vragenlijst in van IEP. Deze vragenlijst meet de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

7 gewoonten en kanjertraining: We werken met de kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey.

Portfolio: In het portfolio kunt u de ontwikkeling van uw kind volgen. Tevens ziet u aan welke doelen uw kind gaat werken en waar uw kind trots op is.

Thuis oefenen

De leerlingen krijgen een inlogcode voor Basispoort om thuis te oefenen op de computer. Ze kunnen oefenen met Logo 3000, Muiswerk, Taalzee en Rekentuin.

In de blokplanning kunt u lezen aan welke doelen wij in die periode werken. Voor iedere schoolvakantie sturen wij u deze toe.

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Juf Senna en juf Laurence