Op 7 januari 2003 bestaat De Margriet 40 jaar. Schoolkrant "De Sleutel" kwam met een speciale jubileum uitgave, waarin het feestprogramma was te lezen. Er werden tot de zomervakantie allerlei activiteiten georganiseerd in de sprookjes-sfeer, zoals een verkleedfeest, een project "Sprookjes", een schoolreis met alle leerlingen ( 232 ) naar "De Efteling" en een eindfeest in juni met Oud-Hollandse spelletjes en een Rad van Fortuin.

In 2006 telt de school circa 180 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.

In 2008 viert De Margriet het 45 jarig bestaan met elke maand een jubileumactiviteit, zoals een flessenspaaractie, een Vossenjacht in Leidsenhage en op 4 juli een groots circusfeest. In dit jaar wordt afscheid genomen van een aantal juffen, waaronder Suzan Kuijper, die ruim 25 jaar werkzaam was op De Margriet.