Wat is er te doen in groep 3?

We gaan weer beginnen!

Even voorstellen

Groep 3 is de groep van juf Femke en juf Lisa. Juf Femke is er op maandag en donderdag; juf Lisa is er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.Voor vragen kunt u mailen naar de leerkrachten: ·

  • Juf Femke: f.bulthuis@obs-demargriet.nl ·

  • Juf Lisa: l.uyttendaele@obs-demargriet.nl

Praktische informatie

Schooltijden: Sinds dit schooljaar hebben wij een vijf gelijke dagen model. De deuren openen om 8.20 uur en de lessen beginnen om 8.30 uur. Wij verwachten iedereen op dat moment in de klas, zodat de lessen op tijd kunnen starten! Alle leerlingen blijven elke dag over op school onder begeleiding van de groepsleerkracht(en) en moeten dus een gezonde lunch meenemen. De schooldag eindigt om 14.00 uur

Schoolfruit: Elke schooldag nemen de leerlingen water en fruit mee.

Gym: Op dinsdag en vrijdag hebben de leerlingen gymles van juf Femke. Op deze dagen moeten de leerlingen gymkleding en gymschoenen voor binnen mee.

Muziek: Op woensdag hebben de leerlingen muziekles van juf Anneke.

Taalklas: Voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal is er twee keer in de week extra taalles van juf Neda.

Schoolblocks: Op woensdag hebben de leerlingen computerles van Schoolblocks.

Trias: Trias verzorgt een cultureel programma wat uit 6 lessen bestaat, deze lessen worden op school gegeven.

Techniek: Ieder jaar besteden we aandacht aan techniek. Gedurende 3 weken krijgen we techniekmateriaal te leen waar de leerlingen mee uitgedaagd worden.

Schoolreis: Op vrijdag 23 september gaan we op schoolreis. U ontvangt hierover meer informatie via de groepsleerkrachten. Wij zijn voor deze dag op zoek naar hulpouders/-verzorgers. U kunt zich opgeven via de groepsleerkrachten.

Schoolbibliotheek: Dit schooljaar opent onze schoolbibliotheek. Hier kunnen de leerlingen elke week boeken lenen om op school te lezen.

Hier werken we aan

  • Rekenen: Voor rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. Dit schooljaar werken we o.a. aan de volgende doelen: tellen tot en met 100, sommen oplossen tot met 20, getallen splitsen tot en met 20 en klokkijken (hele en halve uren).

  • Lezen: Voor technisch lezen, spelling en begrijpend lezen gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen. Aan het begin van het schooljaar leren de leerlingen vooral de losse letters en leren zij korte woordjes juist schrijven. In de tweede helft van het jaar zal er ook aandacht besteed worden aan het begrijpend lezen.

  • Zaakvakken: Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek werken met de methode Argus Clou. Dit schooljaar werken o.a. aan de volgende thema's: Vroeger & nu, drijven & zinken en de eigen omgeving.

  • IEP LVS (hoofd-hart-handen): Twee keer per jaar maken de leerlingen de hoofdtoetsen van IEP. Zo wordt de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht op het gebied van rekenen, taalverzorging en technisch lezen. Eén keer per jaar vullen de leerlingen de hart en handen vragenlijst in van IEP. Deze vragenlijst meet de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

  • 7 gewoonten en kanjertraining: We werken met de kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey. Aan de hand van deze lessen leren de leerlingen sociaal-emotionele vaardigheden, die goed toepasbaar zijn op school en thuis!

  • Portfolio: In het portfolio kunt u de ontwikkeling van uw kind volgen. Tevens ziet u aan welke doelen uw kind gaat werken en waar uw kind trots op is.

Thuis oefenen

De leerlingen krijgen een inlogcode voor Basispoort om thuis te oefenen op de computer. Ze kunnen oefenen met Logo 3000, Muiswerk, Taalzee en Rekentuin.

In de blokplanning kunt u lezen aan welke doelen wij in die periode werken. Voor iedere schoolvakantie sturen wij u deze toe.

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Juf Femke en juf Lisa