Aanmelden van leerlingen.

Ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie, dit kan via administratie@obs-demargriet.nl of via 070-3273823. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over het onderwijs op de Margriet, krijgt u een rondleiding en is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

(Voor) aanmelding 
Kinderen kunnen vanaf drie jaar definitief worden ingeschreven. Voor de derde verjaardag is er sprake van een voorlopige aanmelding. Als uw kind bijna drie jaar wordt, wordt gevraagd of u de voorlopige aanmelding definitief wilt maken. Na ontvangst van de definitieve aanmelding op school krijgt u een ontvangstbevestiging met de datum van aanmelding. Binnen 6 weken krijgt u schriftelijk een reactie met daarin het besluit of uw kind geplaatst kan worden bij ons op school.

Indien deze termijn door schoolvakanties niet haalbaar is, laten we schriftelijk weten dat deze termijn met maximaal 4 weken verlengd wordt. Tijdens de schoolvakanties wordt de post niet gelezen. De vakanties zijn terug te vinden op de website.

Groep 1 
Voor de leerlingen die starten in groep 1 kan het dagelijks terugkerende schoolritme heel ingrijpend en inspannend zijn. Om uw kind rustig te laten wennen, kan het vanaf 3 jaar en 11 maanden, 5 dagdelen naar school om met de groepsgenootjes en de leerkracht kennis te maken. De leerkracht zal contact met u opnemen om de dagen af te spreken.

Zij instroom 
Voor de definitieve plaatsing hebben de scholen contact met elkaar, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit geldt ook voor leerlingen afkomstig van andere scholen buiten Leidschendam-Voorburg. De plaatsingsdatum wordt bepaald in overleg met de ouders en de toeleverende school. Na ontvangst van een bericht van uitschrijving van de toeleverende school is de inschrijving op onze school definitief.

Voor leerlingen die tussentijds onze school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld voor de nieuwe school. Omgekeerd ontvangen wij van de vorige school deze rapporten van leerlingen die tussentijds instromen.