Aanmelden van leerlingen.

Ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie, dit kan via administratie@obs-demargriet.nl of via 070-3273823. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over het onderwijs op de Margriet, krijgt u een rondleiding en is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

Open hieronder het aanmeldingsbeleid voor OBS De Margriet:
Toelatingsbeleid Panta Rheipdf

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.