Wat is er te doen in groep 7/8?

Wij gaan weer beginnen!

Even voorstellen

Groep 7/8 is de groep van juf Lisanne en juf Iboya. Juf Iboya geeft les op de maandag, dinsdag en donderdag. Juf Lisanne geeft les op woensdag en vrijdag. 


Voor vragen kunt u altijd mailen naar de leerkrachten.

  •            Juf Lisanne: l.jochemsen@obs-demargriet.nl

  •             Juf Iboya: i.pietersz@obs-demargriet.nl

Hier werken wij aan:

Rekenen: Wij werken met de lesmethode Wereld in getallen op de laptops.

Taal/lezen: Bij taal werken wij aan verschillende onderdelen zoals: spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Wij gebruiken de lesmethodes: PIT, Nieuwsbegrip en Flits.

Zaakvakken: Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek van Argus Clou.

Kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey: De lijn van de kanjertraining wordt doorgezet, zodat wij een prettige werksfeer in de klas bevorderen. Een fijne werksfeer stimuleert tot leren. Ook werken wij samen met de leerlingen aan de 7 gewoonten van de Margriet. Met deze 7 gewoonten ontwikkelt het kind zijn of haar persoonlijk leiderschap.

Portfolio: De leerling krijgt twee keer per jaar het portfolio mee, waarin we naast de resultaten ook door middel van doelen en foto’s laten zien welke ontwikkeling het kind door heeft gemaakt.

IEP LVS (hoofd-hart-handen): IEP kijkt niet naar het landelijk gemiddelde maar juist de ontwikkeling van het individuele kind staat voorop.

In de blokplanning kunt u lezen aan welke doelen wij in die periode werken. Voor iedere schoolvakantie sturen wij u deze toe.

Schooltijden

De leerlingen hebben les van 8.30 uur t/m 14.00 uur. Er wordt samen met de leerkrachten in de klas gegeten. Graag zien wij de leerlingen elke dag op tijd op school.

Gym

De gymdagen zijn op dinsdag en vrijdag De gymlessen worden verzorgd door juf Femke. De leerlingen hebben gymkleding en gymschoenen nodig. Op vrijdag start groep 7/8 met de gymles, de kinderen mogen vanaf 8:20 de gymzaal in en hoeven niet eerst naar school te komen.

Engelse les

Op dinsdag en woensdag hebben de leerlingen Engelse les van juf Neda.

Huiswerk

Elke maandag krijgen de leerlingen huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk moet dan de maandag erop weer ingeleverd worden. Wanneer het huiswerk niet op tijd wordt ingeleverd, moet het huiswerk dezelfde dag na schooltijd op school worden gemaakt.

Thuis oefenen:

De leerlingen krijgen een inlogcode voor Basispoort om thuis te oefenen op de computer. Overige websites om thuis te oefenen zijn:

Weektaak

De leerlingen gaan werken met een weektaak. Hiervoor hebben zij een agenda, etui met kleurtjes/potloden en een multomap nodig.

Verspreid over het jaar komen ook aan bod

  •         Boekendoos

  •        Spreekbeurt

  •        Werkstuk

  •        Toetsen zaakvakken

  •        Methodetoetsen

Schoolreis groep 7 en afscheid groep 8

De schoolreis voor groep 7 vindt plaats op vrijdag 23 september. Groep 8 gaat niet mee op schoolreis, omdat zij aan het einde van het schooljaar een aantal afscheidsactiviteiten gaan ondernemen.

Schoolbibliotheek

Dit schooljaar opent onze schoolbibliotheek. Hier kunnen de leerlingen elke week boeken lenen om op school te lezen.

Trias

Trias verzorgt een cultureel programma wat uit 6 lessen bestaat, deze lessen worden op school gegeven.

Techniek

Ieder jaar besteden we aandacht aan techniek. Gedurende 3 weken krijgen we techniekmateriaal te leen waar de kinderen mee uitgedaagd worden.

Bijzonderheden

In groep 8 krijgen de leerlingen hun advies voor de middelbare school. Het advies komt tot stand door verschillende toetsen af te nemen en kijken wij naar de gehele ontwikkeling van de leerling op de basisschool. 

In april maken de leerlingen de IEP eindtoets, waarna hun advies bijgesteld kan worden. 

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Juf Lisanne en juf Iboya