Wat is er te doen in groep 5? 

We gaan weer beginnen! 

Even voorstellen 

Groep 5 is de groep van juf Laurence. Juf Laurence is er op maandag t/m vrijdag. 
Voor vragen kunt u mailen naar de leerkracht: 

Hier werken we aan 

Rekenen: Voor rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. Dit schooljaar werken we o.a. aan de volgende doelen: Optellen en aftrekken tot 1000, automatiseren van de tafels en deeltafels en digitaal klokkijken met 5 minuten. 

 
Taal: Voor taal werken we met de methode PIT. Dit schooljaar we o.a. aan de volgende doelen: Het uitbreiden van de woordenschat en het herkennen en gebruiken van leestekens,  en samenstellingen. 

 
Spelling: Voor spelling werken we met de methode PIT. Dit schooljaar we o.a. aan de volgende doelen: Het correct schrijven van woorden met de letterrover, de letterzetter en verkleinwoorden. 
Begrijpend lezen: Voor begrijpen lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. 
Technisch lezen: Voor technisch lezen werken we met de methode Flits. Dit schooljaar werken we o.a. aan de volgende doelen: Vlot en vloeiend lezen van woorden, zinnen en teksten. 
Zaakvakken: Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek werken met de methode Argus Clou.  
IEP LVS (hoofd-hart-handen): Twee keer per jaar maken de leerlingen de hoofdtoetsen van IEP. Zo wordt de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht op het gebied van rekenen, taalverzorging, lezen en technisch lezen. Eén keer per jaar vullen de leerlingen de hart en harten vragenlijst in van IEP. Deze vragenlijst meet de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. 
7 gewoonten en kanjertraining: We werken met de kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey. 
Portfolio: In het portfolio kunt u de ontwikkeling van uw kind volgen. Tevens ziet u aan welke doelen uw kind gaat werken en waar uw kind trots op is. 

 

Huiswerk 
Elke vrijdag krijgen de leerlingen huiswerk. Dit huiswerk moet dan de vrijdag erop weer ingeleverd worden. Wanneer het huiswerk niet op tijd wordt ingeleverd, moet het huiswerk dezelfde dag na schooltijd op school worden gemaakt. De leerlingen krijgen een inlogcode voor Gynzykids om thuis het huiswerk te maken op de computer. 

 

Weektaak 
De leerlingen gaan werken met een weektaak. Dat doen zij in een digitale omgeving.  

 

Presentatie 

Dit jaar gaan de leerlingen voor het eerst een presentatie geven. Zij krijgen op school tijd om aan deze presentatie te werken. 

 

Thuis oefenen 

De leerlingen krijgen een inlogcode voor Basispoort om thuis te oefenen op de computer. Ze kunnen oefenen met Logo 3000, Muiswerk, Taalzee en Rekentuin. Daarnaast kan er ook geoefend worden op Gynzy en de eigen taken van rekenen. 

In de blokplanning kunt u lezen aan welke doelen wij in die periode werken. Voor iedere schoolvakantie sturen wij u deze toe.  

Praktische informatie 

Schooltijden: Wij werken met een vijf gelijke dagen model. De deuren openen om 8.20 uur en de lessen beginnen om 8.30 uur. Wij verwachten iedereen op dat moment in de klas, zodat de lessen op tijd kunnen starten! Alle leerlingen blijven elke dag over op school onder begeleiding van de groepsleerkracht en moeten dus een gezonde lunch meenemen. De schooldag eindigt om 14.00 uur. 
Schoolfruit: Elke dag is het water- en fruitdag. 
Gym: Op dinsdag en vrijdag hebben de leerlingen gymles van juf Femke. Op deze dagen moeten de leerlingen gymkleding en gymschoenen voor binnen meenemen. 
Muziek: Op maandag hebben de leerlingen muziekles van juf Anneke. 
Taalklas: Voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal is er de taalklas. Op woensdag is de boekenclub en op donderdag zijn de themalessen. 
Schoolblocks: Op woensdag hebben de leerlingen computerles van Schoolblocks. 
Trias: Trias verzorgt een cultureel programma wat uit 6 lessen bestaat, deze lessen worden op school gegeven. 
Techniek: Ieder jaar besteden we aandacht aan techniek. Gedurende 3 weken krijgen we techniekmateriaal te leen waar de leerlingen mee uitgedaagd worden. 
Schoolreis: Op vrijdag 1 september gaan we op schoolreis. U ontvangt hierover nog meer informatie. Wij zijn voor deze dag op zoek naar hulpouders/-verzorgers. U kunt zich opgeven via de mail: l.vanlier@obs-demargriet.nl. 
Schoolbibliotheek: Elke week kunnen de leerlingen boeken lenen om op school te lezen. 

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken! 

Juf Laurence