Alle vrije dagen van het schooljaar 2021/2022 op een rij.

Zomervakantie 2021:  17 juli t/m 29 augustus 2021
Studiedag                      vrijdag 15 oktober 2021
Herfstvakantie:            18 t/m 25 oktober 2021
Studiedag                      maandag 6 december 2021
Kerstvakantie:              23 december 2021 t/m 7 januari 2022
Studiedag                      donderdag 24 februari 2022
Voorjaarsvakantie:      25 februari t/m 8 maart 2022
Goede Vrijdag/Pasen: 15 april en 18 april 2022
Meivakantie:                  25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart:                  26 mei 2022
Pinksteren:                     6 juni 2022
Studiedag                       donderdag 22 juni 2022
Zomervakantie 2021:    7 juli t/m 19 augustus 2022