Alle vrije dagen van het schooljaar 2023/2024 op een rij.

Zomervakantie 2022:  6 juli t/m 21 augustus 2023
Herfstvakantie:            16 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie:              25 december 2022 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie:      26 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag/Pasen: 29 maart en 1 april 2024
Meivakantie:                  29 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart:                  9 mei t/m 10 mei 2024
Pinksteren:                     20 mei 2024
Zomervakantie 2023:   11 juli t/m 26 augustus 2024

Studiedagen:
14 november 2023
6 maart 2024
27 juni 2024