Alle vrije dagen van het schooljaar 2020/2021 op een rij.

Zomervakantie 2020: 17 juli t/m 28 augustus 2020
Studiedag                      vrijdag 16 oktober 2020
Herfstvakantie:            19 t/m 23 oktober 2020
Studiedag                      maandag 23 november 2020
Kerstvakantie:              21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Studiedag                      vrijdag 19 februari 2021
Voorjaarsvakantie:      22 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag/Pasen:  2 en 5 april 2021
Studiedag                       6 april 2021
Meivakantie:                  26 april t/m 14 mei 2021
Hemelvaart:                   valt in de meivakantie
Pinksteren:                     24 mei 2021
Studiedag                       donderdag 24 juni 2021
Zomervakantie 2021:    16 juli t/m 27 augustus 2020

Herfstvakantie 2021:       
Kerstvakantie 2021:        
Voorjaarsvakantie 2022: 
Meivakantie 2022:             
Zomervakantie 2022: