Alle vrije dagen van het schooljaar 2019/2020 op een rij.

Zomervakantie 2019:  19 juli t/m 30 augustus 2019
Studiedag                     maandag 30 september 2019
Herfstvakantie:           21 t/m 29 oktober 2019
Studiedag                     vrijdag 6 december 2019
Kerstvakantie:             23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Studiedag                      donderdag 20 februari 2020
Voorjaarsvakantie:      21 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag/Pasen:  10 en 13 april 2020
Meivakantie:                  27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart:                  21 en 22 mei 2020
Pinksteren:                     1 juni 2020
Studiedag                      dinsdag 2 juni 2020
Studiedag/vrij               donderdag en vrijdag 18 en 19 juni 2020                Zomervakantie 2020: 17 juli t/m 28 augustus 2020