Alle vrije dagen van schooljaar 2018/2019 en schooljaar 2019/2020 op een rij.

Zomervakantie 2018: 13 juli t/m 24 augustus 2018
Herfstvakantie:            18 t/m 26 oktober 2018
Studiedag                     19 november
Kerstvakantie:              21 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag                     22 februari 2019
Voorjaarsvakantie:      25 februari 2019 t/m 5 maart 2019
Studiedag                     13 maart 2019
Studiedag                     18 april 2019
Meivakantie:                 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart:                 30 en 31 mei 2019
Pinksteren:                    10 juni 2019
Studiedag:                    25 juni 2019

Zomervakantie 2019: 19 juli t/m 30 augustus 2019
Herfstvakantie:            21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie:              23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie:       24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag/Pasen:  10 en 13 april 2020
Meivakantie:                  27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart:                  21 en 22 mei 2020
Pinksteren:                     1 juni 2019

Zomervakantie 2020
: 20 juli t/m 28 augustus 2020