Wat is er te doen in groep 1-2a?

We gaan weer beginnen!

Even voorstellen

Groep 1-2a is de groep van juf Maartje. Juf Maartje werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag werkt juf Marie-Louise of juf Anneke.

Voor vragen kunt u e-mailen naar:

Juf Maartje: m.muller@obs-demargriet..nl Hier werken we aan

Rekenen: met rekenen behandelen we de volgende vaardigheden; synchroon tellen t/m 20, kleuren, vormen, seriëren, sorteren, ruimtelijk inzicht, etc.

Taal: met taal werken we aan de woordenschat met Logo 3000, beginnende geletterdheid door letters aan te bieden en auditieve synthese oefeningen, rijmen, etc.

We werken thematisch en leren spelenderwijs. In de klas hebben we een bouwhoek, huishoek, themahoek, taalhoek, rekenhoek en een hoek waar met constructiemateriaal gewerkt kan worden. We maken kennis met de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde.

Kanjertraining en 7 gewoonten van Covey: We werken met de kanjertraining den 7 gewoonten van Covey.

Portfolio: in het portfolio kunt u lezen aan welk doel uw kind werkt. Tevens ziet u aan welke thema’s we hebben gewerkt en waar uw kind trots op is.

We bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen d.m.v. een time-timer. De kinderen krijgen naast de grote kring ook in een kleine kring les, waardoor we specifieke vaardigheden kunnen oefenen.

De kinderen oefenen op een I-pad, laptop, digibord en beebot (robot) om digitaal vaardiger te worden.

De groep 2 leerlingen werken met een weektaak (bestaande uit o.a. een reken-, taal- en schrijfactiviteit en een creatieve opdracht) om zo voor te bereiden op groep 3.


Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 8:30 uur tot 14:00 uur.
De deuren gaan open vanaf 8:20 uur en de les start om 8:30 uur. Alle kinderen blijven over op school onder toezicht van de leerkracht. Iedere dag is het tussendoortje water en fruit.
Graag bekers, flesjes en broodtrommels voorzien van naam.

Gym

De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag. Ouders dragen zorg voor gymkleding en gymschoenen, die voorzien zijn van naam. De gymkleding wordt in een groene gymtas op school bewaard. Voor iedere vakantie gaat de gymkleding mee naar huis om te passen en wassen.

Schoolreis

Op vrijdag 23 september 2022 gaan we op schoolreis.

Muziekles

Op woensdag geeft juf Anneke muziekles.

Trias

Trias verzorgt een cultureel programma, dat bestaat uit 6 lessen. Deze lessen worden op school gegeven.

Techniek

Ieder jaar besteden we aandacht aan techniek. Gedurende 3 weken krijgen we techniekmateriaal te leen waar de kinderen mee uitgedaagd worden.

Thuis oefenen

De kinderen krijgen een inlogcode voor basispoort om thuis te oefenen op de computer. Ze kunnen oefenen met Logo 3000, Taalzee en Rekentuin.

In de doelenbrief kunt u lezen aan welk thema we werken.  Voor iedere schoolvakantie sturen we u deze toe. U kunt hier thuis met uw kind over praten.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken.

Juf Maartje