Het pestprotocol
Dit pestprotocol is een overeenkomst over het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de school, de leerlingen en de ouders. Natuurlijk proberen we pestgedrag te voorkomen door de leerlingen te leren respect voor elkaar en anderen te hebben.


Een kind kan zich pas volledig ontwikkelen in een situatie waar het zich veilig weet en voelt. Dit is een deel van onze missie als school. Pesten heeft een negatieve invloed op het welbevinden van een kind en staat een goede ontwikkeling van een kind in de weg. Daarom mag er niet gepest worden. Dit protocol is een onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaan de ondertekenaars akkoord met dit pestprotocol.

Het Pestprotocol is te openen door op onderstaande link te klikken.

pestprotocol_obs_de_margriet.pdf