Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar u het als ouder of personeelslid niet mee eens bent. U kunt dan een klacht indienen. In veel gevallen is het raadzaam om eerst te proberen om met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Als u er samen niet direct uit komt dan kunt u de kwestie neerleggen bij de schooldirecteur.

In het geval dat u een meningsverschil met de schooldirecteur heeft, gaat u in eerste instantie naar het college van bestuur. Elke school heeft een contactpersoon, die u kan ondersteunen bij de informele afhandeling van de klacht. Ook kan de contactpersoon u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal de mogelijkheden tot bemiddeling onderzoeken en zo mogelijk zelf bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. De stichting PANTA RHEI heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon:

Mw. Mr. Janet Ranke
acmranke@planet.nl

Mocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen, of wilt u liever rechtstreeks bij een onafhankelijke organisatie de klacht neerleggen, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen.

Vanaf 1 januari 2012 is PANTA RHEI voor alle scholen aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen:

Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
PANTA RHEI hanteert een klachtenregeling, waarin de procedure voor het indienen en behandelen van een klacht is vastgelegd. Op onze website vindt u een informatiefolder met de regeling rond klachten, misstanden, etc.

Met onderstaande link kunt u het protocol "Klachtenregeling" van Panta Rhei openen.

klachtenregeling.pdf