Wat is er te doen in groep 1-2b?

We gaan weer beginnen

Even voorstellen

De leerkrachten van groep 1-2b zijn: juf Marie-Louise op dinsdag, woensdag en vrijdag, juf Anneke op maandag en donderdag. Juf Suzanne is zij-instromer en is er op dinsdag, donderdag en vrijdag.Voor vragen kunt u mailen naar de leerkrachten: 

Juf Anneke: a.beckers@obs-demargriet.nl
Juf Marie-Louise: m.rijfkogel@obs-demargriet.nl
Juf Suzanne: s.wyling@obs-demargriet.nl


Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan open vanaf 8.20 uur en de les begint om 8.30 uur. Alle kinderen blijven over op school onder toezicht van de leerkracht. Iedere dag is het tussendoortje water en fruit.

Gym

De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag. Ouders dragen zorg voor gymkleding en gymschoenen die voorzien zijn van naam. De gymkleding worden in een groene gymtas op school bewaard. Voor iedere vakantie gaat de gymkleding mee naar huis om te wassen.

Schoolreis

Op vrijdag 23 september gaan we op schoolreis.

Muziekles
Op elke woensdag geeft juf Anneke muziekles.

Trias

Trias verzorgt een cultureel programma wat uit 6 lessen bestaat.

Techniek

Ieder jaar besteden we aandacht aan techniek. Gedurende 3 weken krijgen we techniekmateriaal te leen waar de kinderen mee uitgedaagd worden. Hier werken we aan

Hier werken we aan:

• Met rekenen behandelen we de volgende vaardigheden; synchroon tellen t/m 20, kleuren, vormen, seriëren, sorteren, ruimtelijk inzicht, etc.

• Met taal werken we aan de woordenschat met Logo 3000, beginnende geletterdheid door letters aan te bieden en auditieve synthese oefeningen, rijmen, etc.

• We werken thematisch en leren spelenderwijs. In de klas hebben we een bouwhoek, huishoek, themahoek, taalhoek, rekenhoek en een hoek waar met constructiemateriaal gewerkt kan worden. We maken kennis met de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde.

• We werken met de kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey.

• In het portfolio kunt u lezen aan welke doelen de leerlingen werken. Tevens ziet u aan welke thema’s we hebben gewerkt en waar uw kind trots op is.

• We bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen d.m.v. een time timer. De kinderen krijgen naast de grote kring ook in een kleine kring les, waardoor we specifieke vaardigheden kunnen oefenen.

• De kinderen oefenen op een I-pad, laptop, digibord en beebot (robot) om digitaal vaardiger te worden.

• De groep 2 leerlingen werken met een weektaak (dit bestaat o.a. uit een reken-, taal-, schrijfactiviteit en creatieve opdracht) om kinderen voor te bereiden op groep 3. Thuis oefenen

• De kinderen krijgen een inlogcode voor basispoort om thuis te oefenen op de computer. Ze kunnen oefenen met logo 3000, taalzee en rekentuin.

• In de doelenbrief kunt u lezen aan welk thema we werken. U kunt hier thuis met uw kind over praten.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken.

Juf Anneke, juf Marie-Louise en juf Suzanne