Een nieuwe naam
In 1985 zorgde de integratie van kleuterschool en lagere school tot "basisschool" voor een nieuwe naam : Openbare basisschool De Margriet . In deze naam is het "bloem-element"van de kleuterschool "De Bloemenheuvel" en het "Margriet-element" van de lagere Prinses Margrietschool samengevoegd. Het hoofd van "De Bloemenheuvel", Suzan Kuijper en het hoofd van de Prinses Margrietschool, Theo Wierdsma, gingen op dit moment samenwerken. Op de school zaten op dat moment 86 leerlingen.

Na een grondige verbouwing van de Margrietschool konden de kleuters op 22 september 1986 uit hun kleuterschool verhuizen naar het gebouw van de Margrietschool.

In 1988 bestond De Margriet 25 jaar. De toenmalige wethouder IJmkers hield een toespraak voor het pas vernieuwde gebouw en er werd met behulp van veel ouders een grandioos feest georganiseerd. Een van de juffen toen was Willy Renes, die nog heel lang aan de school verbonden zou blijven.

In 1999 werd de "Sleutelplattegrond" van de school veranderd in nagenoeg een rechthoek door de aanbouw van 4 lokalen. Op 16 augustus 1999 werd de nieuwbouw in gebruik genomen.