Onze school is gezond 

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School verlengd. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigenWij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Divinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: 

De kinderen lopen twee keer per week de Daily Mile en krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. De school doet mee aan de Koningsspelen en organiseert sportdagen. De school werkt samen met een buurtcoach die in de klassen informatie geeft over de naschoolse sportactiviteiten.  

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.