Een stukje geschiedenis over "De Heuvelwijk" en over het ontstaan van "De Margriet".

De Heuvelwijk.
De wijk "De Heuvel" is genoemd naar de boerderij "De Heuvel", die vroeger op de plaats stond waar nu het President Kennedyplein is. De boerderij was gebouwd op een verhoging midden in een polderlandschap met rondom de weilanden waar de koeien graasden.

Op 28 november 1959 is de gemeente begonnen met het bouwrijp maken van de wijk "De Heuvel" als onderdeel van plan "Noord" en op 20 april 1961 is de bouw van de flats gestart.

De boerderij heeft nog tot 1964 op het Heuvelplein gestaan. In 1964 is hij afgebroken en is het Heuvelplein omgedoopt in het President Kennedyplein als eerbewijs aan de Amerikaanse president John F. Kennedy, die in 1963 werd vermoord. Het plein is groot genoeg voor de kermis, die elk jaar in juni wordt gehouden.

De Heuvelweg is er nog om ons te herinneren aan de boerderij die er ooit daar heeft gestaan. Op de Dobbelaan na zijn alle straten in de wijk genoemd naar de vroegere burgemeesters van Veur, Stompwijk en (later) Leidschendam.

De Dobbelaan is genoemd naar de Dobbewetering die dwars door de wijk liep. Vroeger zorgde de Dobbewetering voor de watertoevoer naar de molen, die stond op de hoek van de Dobbelaan en de Burgemeester Velthijsenlaan