Wat is er te doen in groep 5/6:  De school gaat weer beginnen!  Even voorstellen. Groep 5/6 krijgt dit jaar les van juf Wendy (woensdag, donderdag en vrijdag) en juf Esther. Juf Esther (maandag, dinsdag en om de woensdag.). Verder zullen juf Daniëlle en juf Sylvia ons helpen met het ondersteunen van de leerlingen die dit nodig hebben. 

Wij zijn op onze werkdagen op de volgende emailadressen bereikbaar: 

 • Juf Wendy: w.stuiver@obs-demargriet.nl

 • Juf Esther: e.vieveen@obs-demargriet.nl 

De doelen waar we dagelijks aan werken, kunt u terugvinden in de blokplanningen die we met u zullen delen.  
Hieronder vindt u per vak enkele onderdelen die komend schooljaar aan bod komen. 

 • Rekenen: splitsen van 1000 tallen, automatiseren van de tafels, tijd aflezen op een digitale klok, eenvoudige breuken, grote keersommen en deelsommen. 

 • Taal: woordsoorten, zinsontleding, zinsbouw, hoe schrijf je een brief, hoe kun je je mening onderbouwen. 

 • Spelling: werkwoordspelling, woorden met eind –d en eind-t, enkelvoud en meervoud, woordenboekvorm, woorden met v/f, leenwoorden. 

 • Begrijpend lezen: teksten bespreken, samenvatten, hoofd en bijzaken vinden in een tekst, de betekenis van woorden. 

 • Technisch lezen: woordenschat, vloeiend lezen, interpunctie, op tempo lezen. 

 • Zaakvakken: na ieder blok van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuniek en verkeer) verzorgen de kinderen een presentatie over de stof die behandeld is. 

 
En verder aandacht voor: 

  • Plannen van huiswerk en de weektaak. 
  • Sociale vaardigheden met de kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey. 
  • Het individuele doel van uw kind(eren) 
  • Leesbeleving en –bevordering in en met onze schoolbibliotheek 
  • Engelse les van juf Neda 
  • Muziekles van juf Anneke (miv oktober) 
  • ICT les 
  • Taalklas voor de NT2 leerlingen 

Schooltijden 

Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan open vanaf 8.20 uur en de les begint om 8.30 uur. Graag zien we alle kinderen dus uiterlijk om 8.30 in de klas, zodat we op tijd kunnen starten.  Alle kinderen lunchen elke dag op school onder toezicht van de leerkracht, de kinderen nemen zelf hun lunch mee. Iedere dag is het tussendoortje water en fruit/ groente. 

Gym 

De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag begint de gymles om 8.30uur, dus uw kind gaat vanuit huis rechtstreeks naar de gymzaal. Graag passende en niet te warme gymkleding en gymschoenen in een goede tas. Deze gymtas gaat elke dinsdag en vrijdag weer mee naar huis.  

Huiswerk 

De kinderen krijgen iedere week op vrijdag huiswerk mee naar huis. Dit moet uiterlijk de donderdag erna ingeleverd zijn. 

Schoolreis 

Op vrijdag 23 september gaan we op schoolreis. We zijn op zoek naar begeleiders. Als u mee wilt als begeleider van een groepje, kunt u een mail sturen naar juf Esther. (e.vieveen@obs-demargriet.nl) 

Thuis oefenen 

De kinderen krijgen een inlogcode voor basispoort om thuis te oefenen op de computer. Ze kunnen oefenen met logo 3000, Taalzee, Muiswerk en Rekentuin.  Wij gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken. Juf Esther en juf Wendy