De ouderbijdrage
Het team van De Margriet verzorgt samen met u als ouder jaarlijks een aantal activiteiten voor de leerlingen. Deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdragen. De ouderbijdrage komt ten goede aan uw eigen kind(eren) en wordt o.a. gebruikt bij de volgende activiteiten:
- Sinterklaas (schoen zetten + cadeautje & snoepgoed), een Sint die langskomt met pieten etc.
- Kerst (versieringen, fruit, limonade, bezoek van de Kerstman, etc.)
- Paasfeest (een lekkere paastraktatie)
- Zomerfeest (alle leerlingen krijgen iets te eten, te drinken en wat lekkers)
- Groepskaarten voor de bus of tram (voor de uitjes die gemaakt worden)
- Klassen (versieren met extra of nieuw speelgoed/spellen)
- Schaatsen bij Ice Paradise 

Om deze leuke dingen voor de leerlingen waar te kunnen maken, hebben wij uw ouderbijdrage hard nodig! De overheid vergoed deze kosten nl. niet. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor kinderen in groep 1 t/m 8 gedurende het schooljaar 2019/2020 (september 2019 t/m augustus 2020) is vastgesteld op:
1 kind op OBS De Margriet: € 12,50 per jaar 
2 kinderen op OBS De Margriet: € 22,50 per jaar
3 kinderen op OBS De Margriet: € 32,50 per jaar
4 kinderen op OBS De Margriet: € 42,50 per jaar. 

Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen, hoeft u slechts een deel te betalen: Instroom na de zomervakantie tot de herfstvakantie: zie de bijdragen hierboven.
Instroom tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie: € 10,00 per kind. Instroom tussen de kerstvakantie en de meivakantie: € 5,00 per kind. Instroom tussen de meivakantie en de zomervakantie: leerlingen die in deze periode instromen, hoeven geen ouderbijdrage te betalen voor het lopende schooljaar. 

Wanneer een leerling gedurende het schooljaar onze school verlaat, vindt er geen restitutie plaats. 

Schoolreis
In september gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De kosten voor de schoolreis dienen 3 werkdagen voor de vertrekdatum betaald te zijn. Dit betekent dat wanneer u de schoolreis niet op tijd betaalt, uw kind helaas niet mee kan met de schoolreis. Uw kind wordt die dag op school opgevangen en heeft dan een normale schooldag.
De kinderen in groep 8 gaan niet in september op schoolreis, maar hebben een tweedaagse afscheidsactiviteit in de maand juni waarbij ze ook een dag naar de Efteling gaan.  

Schoolreis groep 1 t/m 7: € 22,50 per kind
Afscheid groep 8: € 115,00 euro per kind 

Betalen ouderbijdrage en schoolreis U kunt het bedrag via internet overmaken naar ons bankrekeningnummer NL 89 ABNA 0444 5817 74 t.n.v. Stichting Panta Rhei te Leidschendam onder vermelding van de naam/namen en groep(en) van uw kind(eren). U kunt ook contant betalen. Dit is mogelijk bij Nina van Zanten van de administratie. Zij is aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 8.45 uur tot 12.45 uur. U ontvangt dan een betalingsbewijs. 

Wanneer uw inkomen niet toereikend is, kunt u mogelijk een aanvraag doen voor teruggave van de kosten. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg
Deze aanvraag duurt circa 6 weken. U dient dit dus tijdig aan te vragen.