Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per twee weken op vrijdag. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail via Social Schools.
Nieuwsbrief 1. september 2019. pdf
Brief ouderbijdrage schoolreis 2019 2020.pdf
Nieuwsbrief 14 juli 2019.pdf
Gymrooster 2019-2020.pdf
Jaarrooster 2019-2020 Ouders.pdf
Groepsbezetting 2019-2020 nieuwsbrief.pdf