Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per twee weken op vrijdag. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail via Social Schools.
Nieuwsbrief 4 27 november 2020.pdf
Nieuwsbrief 3 06-11-2020.pdf
Weekbriefbijlage voor ouders EU-Schoolfruit.pdf
Nieuwsbrief 2 02 10 2020.pdf
Nieuwsbrief 1 04-09-2020.pdf
De scholen zijn weer begonnen 2020.pdf Brief van het bestuur
Groepsbezetting 2020-2021. pdf
Lokaalverdeling 2020-2021. pdf
Gymrooster 2020-2021. pdf
Jaarrooster 2020-2021 Ouders.pdf